top of page

Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet

Jaarverslag 2017

In 2017 heeft het Van den Broek Lohman Fonds aan diverse projecten in de gemeente Nunspeet bijgedragen. Het bestuur komt regelmatig bijeen om de aanvragen van allerlei organisaties en verenigingen te beoordelen. De meeste aanvragen worden gehonoreerd. Kijk hier voor de gehonoreerde projecten

Molijn

Het jaar 2017 is voor het Van den Broek Lohman Fonds weer een jaar waarin Molijn in de schijnwerpers staat, nu niet door middel van een boek, maar door een beeld. Na een proces van voorbereiding en presentatie van drie schetsontwerpen kreeg de kunstenaar Nicolas Dings in 2016 de opdracht een beeld voor Molijn te maken. Eind maart brengt het bestuur samen met enkele leden van de kunstadviescommissie een bezoek aan Segno d’ Arte in Groot Ammers.

Het beeld van Molijn wordt in dit bedrijf, dat gespecialiseerd is in het vervaardigen van kunstwerken, in elkaar gezet. In de grote hal van het bedrijf kijkt Molijn welwillend op de bezoekers neer en kunnen de diverse elementen, die in de mantel zijn verwerkt van nabij bekeken worden. Er worden afspraken gemaakt over plaatsing (1 juni) en onthulling (8 juni).
Ondertussen zijn op het Nuborgh College Veluvine leerlingen met economie in het pakket druk bezig een ondernemingsplan te schrijven, waarbij ze gecoacht worden door de Rabobank en Nunspeetse ondernemers. Verder worden door bestuur en Rabobank voorbereidingen getroffen voor een ondernemersavond na de onthulling van het beeld. 
Last but not least gaat het bestuur op zoek naar sponsoren en met succes. Rabobank, Gemeente Nunspeet en diverse Nunspeetse ondernemers brengen samen een bedrag van ruim € 30.000 bijeen als bijdrage aan het beeld. Het laat zien dat het initiatief breed wordt gedragen. In de hal van Veluvine staat inmiddels een zuil met de namen van de sponsoren.
Op donderdag 1 juni is het stralend weer en wordt het beeld vanuit Groot Ammers naar Nunspeet vervoerd en op zijn plaats gezet voor Cultureel Centrum Veluvine en Nuborgh College Veluvine.
Op 8 juni volgt de officiële onthulling door Ben van Wendel de Joode en twee leerlingen van Nuborgh College Veluvine, Laura Russchen en Joëlle Visser. Na een toespraak van Janderk Slothouber, voorzitter van het Van den Broek Lohman Fonds, krijgt initiatiefnemer van het beeld en erelid van het Fonds Ben van Wendel de Joode het woord. Hij wijst op de betekenis die iemand als Molijn ook voor vandaag kan hebben: 
“Het beeld is echter niet alleen een eerbetoon en een herinnering aan iemand uit het verleden. Het is vooral bedoeld als een uitdagende oproep, om ook in onze tijd te streven naar een samenleving die op meer gericht is dan op het eigen gewin. Het beeld is dus ook bedoeld als een stimulans om met elkaar na te denken over de manier waarop wij ónze samenleving vorm willen geven.”
Ook Nicolas Dings, de kunstenaar voert kort het woord, waarin hij onder andere verwijst naar de glas-in-loodramen van de fabriek. Elementen daarvan zijn in mantel van het beeld verwerkt.
Tot slot wijst ook Harry Noppers, locatiedirecteur van Nuborgh College Veluvine op het inspirerende voorbeeld van Molijn en nodigt vervolgens de aanwezigen uit de ondernemersmarkt van de leerlingen te bezoeken en hun producten te kopen.
’s Avonds is er een goedbezochte ondernemersavond met drie inspirerende sprekers, filmpjes over ondernemend Nunspeet en uitreiking van de ondernemersprijs aan een team van Nuborgh College Veluvine.
Voor de nieuwe leerlingen van de Nuborgh heeft het bestuur een filmpje laten maken over het beeld van Molijn, zodat ook zij weten wie de man is, die ze dagelijks passeren.
Op 30 september vindt in het Noord-Veluws Museum in het kader van de maand van de geschiedenis de opening plaats van een tentoonstelling over Molijn. Bij die gelegenheid overhandigt Ben van Wendel de Joode het eerste exemplaar van een door hem geschreven boekje over de totstandkoming van het beeld aan burgemeester Breunis van de Weerd: Een beeld voor François Adriaan Molijn, een blik op de toekomst. 
Op 2 november wordt het beeld door het bestuur officieel door middel van een onderhandse akte en in aanwezigheid van notaris Pieltjes overgedragen aan Hannelore Leusink-Bosch, directeur van Veluvine. 

Projecten

Voor de bewoners van een aantal zorgcentra in Nunspeet wordt een tweetal concerten georganiseerd in samenwerking met Stichting Muziek in Huis. De belangstelling voor deze concerten is groot. Na afloop van de concerten is er koffie en thee en kan er worden nagepraat. De concerten worden door de bezoekers zeer gewaardeerd

Een van de grote projecten is de NJO Muziekzomer in augustus. De fietstocht, waar de Muziekzomer traditioneel mee begint, blijft een grote publiekstrekker. Bijna 300 deelnemers bezoeken dit jaar de vier optredens op zaterdag 5 augustus. Het begint in Veluvine, dan op de fiets naar Landgoed Welna. Het volgende concert, heel verrassend, gewoon in ons eigen Zandenbos en dan voor het laatst concert weer naar Veluvine. In de daarop volgende twee weken zijn er nog vijf concerten te beluisteren.

Al heel wat jaren worden ook de culturele activiteiten in Veluvine met een aanzienlijk bedrag gesubsidieerd. Mede daardoor kan aan de inwoners van de gemeente Nunspeet een aantrekkelijk en betaalbaar aanbod van programma’s worden geboden.

In samenwerking met Cultuurkust, de organisatie die zich bezighoudt met cultuureducatie in het basisonderwijs, wordt het project Filosoferen met Kinderen over Kunst voortgezet, zij het op wat kleinere schaal. Leerlingen van groep 8 van drie scholen maken gebruik van een programma waarin ze kennismaken met de wereldberoemde kunstcollectie van het Kröller Müller Museum. Op 16 mei gaan de kinderen per bus naar het Kröller Müller Museum, waar ze in kleine groepjes onder begeleiding van leerkracht, ouder of student in gesprek gaan over kunstwerken en schilderijen.

Op 8 juli komen ongeveer 65 zangers naar Veluvine om deel te nemen aan de Zingdag Psalmen van het Nederlands Kamerkoor. Ter ere van het 80-jarig bestaan voert het Kamerkoor in september alle 150 psalmen uit. In Nunspeet wordt een klein aantal psalmen ingestudeerd onder leiding van leden van het kamerkoor. Een mooi voorproefje.

Het bestuur van het Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet,
Janderk Slothouber, voorzitter
Thea Kwant-Vegter, secretaris
Ben van Wendel de Joode, penningmeester/lid van het bestuur

Financieel verslag 2017

BATEN:


LASTEN 
Totaal projecten: 
Algemene kosten*: 
Totaal lasten: 
RESULTAAT: 

 

Het saldo komt ten laste van de kapitaalrekening.

*) Accountantskosten, bank en advieskosten, secretariaat, verzekering, website, publiciteit en drukwerk. Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding conform de hiervoor geldende fiscale regels.

Naar het oordeel van Lentink en De Jonge, accountants te Harderwijk, geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van de Stichting per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017.

€ 142.622

 


€ 168.816
€   14.460
€ 183.409
€ - 40.787

Beleidsplan 2018

De middelen worden onverminderd besteed conform de doelstelling van het fonds, waarbij het vermogen nominaal in stand wordt gehouden.

bottom of page