top of page

Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet

Jaarverslag 2018

Het Van den Broek Lohman Fonds heeft in 2018 aan diverse projecten in de gemeente Nunspeet bijgedragen. Het bestuur komt regelmatig bijeen om de aanvragen van allerlei organisaties en verenigingen te beoordelen. De meeste aanvragen worden gehonoreerd. Een lijst met gehonoreerde projecten staat elders op de website. Een aantal projecten lichten we eruit.

Kijk ook bij de gehonoreerde projecten

Projecten

Voor de bewoners van een aantal zorgcentra in Nunspeet wordt een tweetal concerten georganiseerd in samenwerking met Stichting Muziek in Huis. De concerten vinden plaats in Veluvine. Voor de bewoners is het zo echt een uitje, waar ze met een familielid of begeleider naar toe kunnen. De belangstelling voor deze concerten is groot en wordt nog steeds groter. Na afloop van de concerten is er koffie en thee en kan er worden nagepraat. De concerten, gegeven door professionele musici, worden door de bezoekers zeer gewaardeerd.

Concert 2018-04-11 001.jpg

Een van de grote projecten is de NJO Muziekzomer in augustus. De fietstocht, waar de Muziekzomer traditioneel mee begint, blijft een grote publiekstrekker. Dit jaar gaan voor het eerst twee groepen fietsers op pad in verband met het grote aantal deelnemers en vinden de optredens twee keer plaats. Het begint in Veluvine, vervolgens op de fiets naar het Verscholen Dorp. Na een inleidend praatje van Dick Baas over die speciale plek komen van verschillende kanten uit het bos de musici aanlopen die het Kaddish van Ravel spelen. Een indrukwekkend moment. Het volgende concert wordt gespeeld op de golfbaan en dan voor het laatst concert weer naar Veluvine. In de weken daarna zijn er nog een aantal optredens in Veluvine, waaronder De Kersentuin en l’ Histoire du Soldat. Zowel de inwoners van Nunspeet en omgeving als de toeristen kunnen genieten van deze prachtige optredens in de zomer.

 

St. Gloei krijgt een bijdrage voor het vertonen van de inmiddels zeer bekende film Wild in het Zandenbos. Een gouden greep. Beide avonden zijn helemaal uitverkocht.

 

Al heel wat jaren worden ook de culturele activiteiten in Veluvine met een aanzienlijk bedrag gesponsord. Mede daardoor kan aan de inwoners van de gemeente Nunspeet een aantrekkelijk en betaalbaar aanbod van programma’s worden geboden.

 

Cultuurkust, de organisatie die zich bezighoudt met cultuureducatie in het basisonderwijs, organiseert dit jaar voor alle kleuters van de Nunspeetse basisscholen het project ‘Zwaan zoekt een vriendje’.

Op school maken de kinderen door middel van een prentenboek en liedjes kennis met een aantal beelden uit de beeldentuin van Kröller Müller. In oktober gaan ze per bus naar de Hoge Veluwe om de beelden echt te bekijken. Het is leuk om te zien dat ze de beelden gelijk herkennen en erop af rennen. Ze krijgen opdrachten bij de beelden, doen spelletjes en als ze weggaan roepen ze: “Dag Zwaan”.

 

Ook de sport wordt niet vergeten. Voetbal Vereniging Elspeet ontvangt een bijdrage voor een pannaveldje voor de jeugd en de Veldvoetbalvereniging Vierhouten krijgt een bijdrage voor een nieuw materialenhok.

De jeugdleden van de Zwem- en Poloclub Nunspeet krijgen nieuwe caps.

Nieuw logo en website

Na een flink aantal jaren is onze website en ook ons logo aan vernieuwing toe. We vinden het mooi om in ons logo de link met de familie Molijn te leggen. Daar komt uiteindelijk het geld vandaan dat wij in Nunspeet mogen besteden.

Na een boek over en een beeld van Molijn ligt een keuze voor Molijn in het logo van het Van den Broek Lohman Fonds voor de hand. Het bedrijf VP Design uit Elspeet doet ons een aantal voorstellen. We kiezen voor het logo van F.A. Molijn met hondje, naar een schilderij dat in de Molijnzaal in Veluvine hangt. De nieuwe website is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk en verluchtigd met prachtige foto’s.

Het bestuur van het Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet,
Janderk Slothouber, voorzitter
Thea Kwant-Vegter, secretaris
Otto van der Kolk, penningmeester

Financieel verslag 2018

BATEN:


LASTEN 
Totaal projecten: 
Algemene kosten*: 
Totaal lasten: 
RESULTAAT: 

 

Het saldo komt ten laste van de kapitaalrekening.

*) Accountantskosten, bank en advieskosten, secretariaat, verzekering, website, publiciteit en drukwerk. Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding conform de hiervoor geldende fiscale regels.

Naar het oordeel van Lentink en De Jonge, accountants te Harderwijk, geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van de Stichting per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017.

€ 208.972,-

 


€ 75.951,-
€ 18.882,-
€ 94.833,-
-/- € 303.805,-

Beleidsplan 2019

De middelen worden onverminderd besteed conform de doelstelling van het fonds, waarbij het vermogen nominaal in stand wordt gehouden.

bottom of page