top of page

Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet

Van den Broek Lohman Fonds is een vermogensfonds.
Het fonds is op 13 december 2000 opgericht door de op 17 maart 2006 overleden mevrouw C.M. (Titia) van den Broek uit Bloemendaal, een kleindochter van François Adriaan Molijn.

Molijn was een sociaal en vernieuwend ondernemer die in 1895 onder de naam ‘Maatschappij de Veluwe’ een verffabriek en een melkfabriek stichtte en heel veel voor Nunspeet heeft gedaan. 

F. A. Molijn schilderij

F. A. Molijn 1853 - 1912

Doelstelling

Van den Broek Lohman Fonds heeft als doel financiële steun verlenen aan culturele, sportieve en sociale activiteiten voor of van inwoners van de gemeente Nunspeet (Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten).

Financiële steun kan zowel aan individuele aanvragers (natuurlijke personen) als aan verenigingen, stichtingen, e.d.  (rechtspersonen) verstrekt worden.

Activiteiten van of voor jonge mensen hebben enige prioriteit.

Financiële steun aanvragen

Kijk op de bladzijde 'Aanvragen' hoe u een aanvraag voor financiële  steun kunt indienen.

De daar vermelde regels worden bij de beoordeling van de aanvraag strikt in acht genomen.

Gehonoreerde projecten

bottom of page