top of page

Privacystatement

Van den Broek Lohman Fonds vindt de bescherming van persoonsgegevens van de aanvragers van financiële steun en de bezoekers van de website belangrijk.

Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Van den Broek Lohman Fonds houdt zich aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Van den Broek Lohman Fonds.

Gebruik van persoonsgegevens

Het bestuur Van den Broek Lohman Fonds gebruikt uw persoonsgegevens bij het beoordelen van aanvragen voor financiële ondersteuning, de honorering ervan en wanneer u contact met ons heeft. Van den Broek Lohman Fonds gebruikt de volgende persoonsgegevens bij beoordeling van een aanvraag:

Voornaam en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres.

En aanvullende informatie zoals die in het aanvraagformulier is opgenomen.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het contact over en het beoordelen van de aanvraag.

Wanneer een aanvraag is gehonoreerd, dan wordt dit feit op de website Van den Broek Lohman Fonds gemeld. Voor organisaties en instellingen wordt de naam gebruikt. Voor een prive persoon wordt geen naam op de website genoemd. 

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor nieuwsbrieven en andere uitingen.

Van den Broek Lohman Fonds verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een gehonoreerde aanvraag, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bezoek website

Op de website Van den Broek Lohman Fonds worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina's. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics. De website is zo ingesteld dat de IP adres gegevens door Google geanonimiseerd worden.

Van den Broek Lohman Fonds heeft Google geen toestemming gegeven om via de website verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De gegevens over het bezoek aan de website worden 14 maanden bewaard. Het doel van deze statistieken is om de website waar nodig te verbeteren. Van den Broek Lohman Fonds kan de gegevens ook gebruiken om betere informatie op de website te zetten. Op deze manier kan Van den Broek Lohman Fonds haar dienstverlening aan haar klanten aanpassen.

Van den Broek Lohman Fonds heeft haar website beveiligd met een SSL verbinding. Neemt u contact op met Van den Broek Lohman Fonds dan worden uw gegevens via deze beveiligde verbinding verstuurd. De inhoud van een bericht, via de website verstuurd, kan echter niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Gebruik van cookies

Van den Broek Lohman Fonds gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies van Google en Wix, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Links naar andere websites

Op de website Van den Broek Lohman Fonds staan enkele links naar websites van andere partijen. Van den Broek Lohman Fonds draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiligen van persoonsgegevens

Van den Broek Lohman Fonds heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico's van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

 

Van den Broek Lohman Fonds bewaart de gegevens van aanvragers van financiële ondersteuning maximaal 6 jaar. Daarna worden de gegevens, conform de daarvoor geldende regels vernietigd.

Voor contactgegevens gelden geen maximale bewaartermijn.

Inzage en correctie

Als aanvrager van financiële steun heeft u altijd het recht op inzage van uw gegevens. Daarbij kunt verzoeken om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Van verwijdering kan alleen sprake van zijn als de gegevens niet meer van belang zijn voor de beoordeling en honorering van aanvragen. 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact op.

bottom of page