top of page

Financiële steun aanvragen

Hoe steun aanvragen

Verzoeken om financiële steun kunnen 
uitsluitend met gebruikmaking van 
onderstaand aanvraagformulier, bij het 
bestuur van het Fonds ingediend worden

Alleen voor inwoners gemeente Nunspeet

Met nadruk wijst het bestuur erop dat er alleen steun verleend kan worden aan culturele, sportieve en sociale activiteiten voor of van inwoners van de gemeente Nunspeet (Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten).

Beslissing bestuur 

Het bestuur beoordeelt de binnengekomen aanvragen vijf keer per jaar.

De besluitvorming van het bestuur is bindend en hierover is geen correspondentie mogelijk.

 

Aanvragen indienen in 2024:

- 01  april

- 01  juli

- 30 september

- 30 december

 

Het bestuur gaat ervan uit dat u uw aanvraag zo duidelijk op papier zet dat het geven van een mondelinge toelichting overbodig is.

Spelregels

Er wordt geen subsidie verleend voor activiteiten die al hebben plaatsgevonden. Ook activiteiten met een religieuze of politieke strekking komen niet in aanmerking.
 

Een aanvraag waarbij het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld of die niet is voorzien van de vereiste bijlagen, wordt terzijde gelegd en niet in behandeling genomen.

Een gehonoreerde aanvraag blijft 18 maanden geldig.

Aanvraagformulier

Bij het indienen van een aanvraag dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier en dit volledig in te vullen.

U vult het formulier online in. Indien nodig voegt u voor uw vereniging of stichting de vereiste bijlagen toe. En tenslotte drukt u op de knop ‘Verzenden’.

Het formulier komt dan automatisch in de mailbox van het Fonds. Voor uw eigen administratie kunt u een kopie maken en deze opslaan.

De kopie van het aanvraagformulier is een pdf bestand. Om het formulier te bekijken en/of te  printen heeft u Adobe Acrobat nodig.

Dit programma kunt u hier downloaden.

bottom of page