top of page

Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet

Van den Broek Lohman Fonds is een vermogensfonds.
Het fonds is op 13 december 2000 opgericht door de op 17 maart 2006 overleden mevrouw C.M. (Titia) van den Broek uit Bloemendaal, een kleindochter van François Adriaan Molijn.

Achtergrond van het fonds

In 2006 overleed in Bloemendaal op 81-jarige leeftijd Catharina Margaretha (Titia of Titi) van den Broek. Hoewel zij eigenlijk haar hele leven in Bloemendaal woonde, voelde zij zich altijd bijzonder betrokken bij het Veluwse dorp Nunspeet en zijn inwoners.

Daar hadden immers haar grootouders, de heer F.A. Molijn en mevrouw D.C. Molijn-de Groot, gewoond. Daar had zij als kind met veel plezier de vakanties doorgebracht en op de Naaldhof gelogeerd bij een broer van haar moeder, oom Wiert Lohman.

Ook had zij daar, toen zij een opleiding voor kinderverzorgster volgde, stage gelopen bij de heer en mevrouw Bonestroo die met hun grote gezin op een boerderij woonden. Ja, daar had zij zelfs vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur van het door haar grootmoeder gestichte dorpshuis Molijn- de Groot. 

In het jaar 2000 besloot mevrouw C.M. van den Broek, zij was enig kind en altijd ongehuwd gebleven, een fonds op te richten dat bedoeld was om sociale, culturele en sportieve activiteiten van de inwoners van Nunspeet te ondersteunen. Het fonds werd naar haar ouders, de heer Wilhelm van den Broek (1890-1974) en mevrouw Dirkje Gepka Lohman (1893-1965), genoemd. 

 

De heer en mevrouw Van den Broek-Lohman hadden, evenals hun dochter, ook een sterke band met Nunspeet.

 

De heer Van den Broek was er jaren President-Commissaris van de N.V. Maatschappij 'De Veluwe' (Veluvine)

Mevrouw Van den Broek-Lohman (Gepka) was er, samen met haar twee broers Wiert en Aat, als kind opgegroeid in het (pleeg)gezin van de heer François Adriaan Molijn (1853-1912) en mevrouw Diderica Cornelia Molijn-de Groot (1854-1925).

Bestuur

Het bestuur van het van den Broek Lohman Fonds:

  • Erik Stotijn, voorzitter

  • Irene Keizer, secretaris

  • Peter Groeneveld, penningmeester

 

​Erelid en adviseur: Janderk Slothouber

C.B. (Ben) van Wendel de Joode (1936-2021) was direct bij de oprichting van het Fonds in 2000 betrokken. Hij werd een van de eerste bestuursleden en was nadien tot aan zijn overlijden als adviseur van het Bestuur aan het Fonds verbonden.

IMG_2135 copy.jpg

In al die jaren is hij een drijvende kracht achter het bezig zijn van het Fonds geweest.

ANBI status

Van den Broek Lohmanfonds werft zelf geen fondsen. Toch komen schenkingen aan het fonds wel voor. Veelal heeft de gever een band met Nunspeet en wil hij of zij via het Van den Broek Lohmanfonds iets doen voor het culturele of maatschappelijke leven in deze gemeente.

De ANBI-status houdt in dat giften aan het fonds onder voorwaarden aftrekbaar zijn voor de belasting.

Molijn in deze tijd

F.A. Molijn standbeeld, biografie en symposium

Op 8 juni 2017 werd bij Veluvine aan de F.A. Molijnlaan een beeld onthuld als eerbetoon aan François Adriaan Molijn.Wie was hij en waarom staat dat beeld daar? 

F. A. Molijn standbeeld

Onthulling op 8 juni 2017

Je kunt het niet missen. Als je naar Cultureel Centrum Veluvine gaat of naar Nuborgh College Veluvine. Een man van aluminium maar wel een beetje een vreemde man.

Zijn hoofd en voeten zien er normaal uit, maar de rest van zijn lichaam niet. 

Op het voetstuk staat ‘F.A. Molijn 1853-1912’ en ‘Sociaal Ondernemer en Vernieuwer’. De heer Molijn leefde dus meer dan honderd jaar geleden. Dat klopt. In 1895 kwam hij met zijn vrouw en drie aangenomen kinderen vanuit Rotterdam naar Nunspeet, waar hij in 1912 is gestorven.

Molijn stichtte in Nunspeet, onder de naam Maatschappij ‘De Veluwe’, een verffabriek en een melkfabriek. De verffabriek werd bekend als ‘De Veluvine’. In 1969 werd deze fabriek door een ander bedrijf overgenomen en na een aantal jaren werd de verfproductie gestopt. De gebouwen werden in 1987 gesloopt. Ze stonden op de plek waar sinds 2009 Cultureel Centrum Veluvine en Nuborgh College Veluvine staat.De grote chemische fabriek Nestlé achter Veluvine, waar heel speciale babypoeder wordt gemaakt, is de voortzetting van de melkfabriek die de heer Molijn in 1895 stichtte. Molijn was een bijzondere man. In zijn tijd moesten veel mensen lange dagen werken en ze mochten zich nergens mee bemoeien. Hij was goed voor zijn medewerkers. Zo had hij ervoor gezorgd dat er een ziekteverzekering was, een badhuis, een bibliotheek, enzovoort. Hij wilde zelfs dat zijn medewerkers mede-eigenaar van de fabriek werden. Copartnership wordt dat genoemd.

Over de totstandkoming van het standbeeld heeft Ben van Wendel de Joode een boekje gemaakt: 'Een beeld voor François Adriaan Molijn. Een blik op de toekomst'.

Bij gelegenheid van de opening op 30 september 2017 van een tentoonstelling 

F. A. Molijn boek

Burgemeester Van de Weerd krijgt het eerste exemplaar van een publicatie over de totstandkoming van het beeld van Molijn uit handen van auteur Ben van Wendel de Joode

over Molijn in het Noord-Veluws Museum werd het eerste exemplaar van deze publicatie overhandigd aan burgemeester Van de Weerd.

F. A. Molijn boek

Ben van Wendel de Joode schreef een biografie over F.A. Molijn, die eind 2016 verscheen.

Eerbetoon aan Nunspeets eerste grote ondernemer

F. A. Molijn standbeeld

Eerbetoon aan Nunspeets eerste grote ondernemer

F. A. Molijn standbeeld

Standbeeld F. A. Molijn 1853 - 1912

Hij zorgde er ook voor dat Nunspeet elektriciteit kreeg en een postkantoor. Hij liet zelfs voor eigen rekening een weg aanleggen van de fabriek naar het station, dwars door het bos, de Molijnlaan.

F. A. Molijn standbeeld

Eerbetoon aan Nunspeets eerste grote ondernemer

Ook zorgde hij ervoor dat er een stoomtram kwam van Nunspeet via Elburg naar Hattemerbroek. Die tram reed langs de Molijnlaan, waar nu een fietspad is.

Het is dan ook terecht dat er in 2017 een beeld voor deze belangrijke Nunspeter is gemaakt. Ter herinnering aan iemand die voor ons een voorbeeld kan zijn. Maar ook als een oproep aan de volwassenen en jongeren van nu om vooruit te kijken, sociaal te handelen en niet bang te zijn voor nieuwe dingen.

Het beeld is gemaakt door een Amsterdamse kunstenaar, Nicolas Dings. In de mantel van Molijn heeft hij allerlei dingen verwerkt uit zijn verffabriek, zijn melkfabriek en zijn activiteiten voor Nunspeet. Als je goed kijkt, ontdek je steeds meer.

F. A. Molijn standbeeld

Beeldend kunstenaar Nicolas Dings en echtgenote

Tot slot is het leuk te weten dat, toen besloten was dat Molijn een standbeeld zou krijgen, de Nunspeetse bevolking kon kiezen uit drie heel verschillende ontwerpen. De leerlingen van Nuborgh College Veluvine kozen in grote meerderheid voor het ontwerp van Nicolas Dings en mee dankzij hen is dit beeld er dus gekomen. ’s Avonds verandert het van kleur, zoals je misschien wel gezien hebt. Dat is mooie verwijzing naar de verfkleuren die in de verffabriek werden gemaakt.

Het beeld is mede mogelijk gemaakt door: 

- Rabobank Noord Veluwe,

- Gemeente Nunspeet,

- Nestlé Nederland BV,

- Optimix Vermogensbeheer,

- Stichting Molijn-de Groot,

- Bedrijvenkring Nunspeet,

- B & C International,

- WIVE Techniek BV,

- Hakron Nunspeet BV,

- Ondernemersvereniging Nunspeet.

F. A. Molijn standbeeld sponsors

Zuil in Veluvine waarop de sponsors zijn vermeld

Onthulling beeld F.A. Molijn

Ben van Wendel de Joode vertelt over het standbeeld voor F.A. Molijn. En de onthulling van het beeld. 

Mogelijk gemaakt door het Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet. 

Opname van RTV Nunspeet.

Film over F. A. Molijn

Ben van Wendel de Joode vertelt aan de hand van zijn boek over Molijn en zijn betekenis voor Nunspeet.

Mogelijk gemaakt door het Van den Broek Lohman Fonds en de RABOBank.

Filmpjes
bottom of page