top of page

Disclaimer Van den Broek Lohman Fonds

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website Van den Broek Lohman Fonds.

Door de inhoud van de disclaimer te lezen stemt u in met de inhoud ervan.

Afwijzing aansprakelijkheid

De website is door Van den Broek Lohman Fonds met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Van den Broek Lohman Fonds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden in de inhoud van de website. Aan de verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Van den Broek Lohman Fonds behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder dat daarover mededeling wordt gedaan.
Van den Broek Lohman Fonds is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar wordt verwezen en kan nimmer aansprakelijkheid voor deze websites aanvaarden.

Toepasselijk recht

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op de website is gericht op Nederland. 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten, foto's op deze website liggen bij Van den Broek Lohman Fonds. Is er gebruik gemaakt van foto's of ander materiaal van andere partijen, zoals aanvragers van financiële ondersteuning, dan liggen de rechten bij deze betrokken partijen. 

Van den Broek Lohman Fonds vraagt deze partijen altijd toestemming om het materiaal op de website of andere uitingen te mogen gebruiken.


Ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten Van den Broek Lohman Fonds. Voor gebruik van de inhoud of delen daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Zonder deze schriftelijke toestemming is het niet geoorloofd de inhoud van deze website of delen daarvan te gebruiken. Neem contact op voor meer informatie.

bottom of page