top of page

Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet

Jaarverslag 2019

Het Van den Broek Lohman Fonds heeft in 2019 aan diverse projecten in de gemeente Nunspeet bijgedragen. Het bestuur komt regelmatig bijeen om de aanvragen van allerlei organisaties en verenigingen te beoordelen. De meeste aanvragen worden gehonoreerd. Een lijst met gehonoreerde projecten staat elders op de website. Een aantal projecten lichten we eruit.

Kijk ook bij de gehonoreerde projecten

Projecten

Voor de bewoners van een aantal zorgcentra in Nunspeet wordt een tweetal concerten georganiseerd in samenwerking met Stichting Muziek in Huis. De concerten vinden plaats in Veluvine. Voor de bewoners is het echt een uitje, waar ze met een familielid of begeleider naar toe kunnen. De belangstelling voor deze concerten is groot en wordt nog steeds groter. Na afloop van de concerten is er koffie en thee en kan er worden nagepraat. De concerten, gegeven door professionele musici, worden door de bezoekers zeer gewaardeerd.

Diva Dichtbij: professioneel zangeres Marianne van Houten komt op 11 juni naar Klein Rhijnvis in Hulshorst om voor en met de bewoners bekende liederen te zingen. Het is mooi om te zien hoe de bewoners daarvan genieten.

Een van de grote projecten is de NJO Muziekzomer in augustus. De fietstocht, waar de Muziekzomer traditioneel mee begint, blijft een grote publiekstrekker. De belangstelling is zo groot dat de fietsers in twee groepen op pad gaan. Het eerste optreden is in Veluvine, evenals het vierde, het tweede en derde concert respectievelijk in Boerderijmuseum De Bovenstreek en Landgoed Huis Schouwenburg.

In de volgende twee weken vinden nog vier bijzondere optredens plaats en een kindervoorstelling. Groot applaus is er voor het NJO Sinfonietta, dat werken speelt van Prokofjev, Saint-Saëns, Vivaldi en Beethoven onder de bezielende leiding van Alexander Sitkovetsky.

Zowel de inwoners van Nunspeet en omgeving als de toeristen kunnen genieten van deze prachtige optredens in de zomer.

 

In de periode van januari tot maart bezoeken de kinderen van de basisscholen de tentoonstelling van Marjolein Bastin in het Noord-Veluws Museum en maken vervolgens in de Vrije Academie hun eigen kunstwerk onder leiding van een docente.

Ook de tentoonstelling over Arthur Briët, de Rembrandt van de Veluwe, en de daaropvolgende tentoonstelling Pictura Veluvensis worden gesponsord door het Van den Broek Lohman Fonds. 

 

Al heel wat jaren worden ook de culturele activiteiten in Veluvine met een aanzienlijk bedrag gesponsord. Mede daardoor kan aan de inwoners van de gemeente Nunspeet een aantrekkelijk en betaalbaar aanbod van programma’s worden geboden.

In november viert Veluvine zijn tienjarig bestaan. Ter ere daarvan zorgt het Fonds voor een stukje verfraaiing van het interieur: een reproductie van La Vie van Chagall siert nu een van de wanden in Veluvine. Een echte blikvanger.

Op 1 mei is het bestuur aanwezig op Noorderheide. Al jarenlang wordt daar door een werkgroep van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete gewerkt aan het restaureren van de piramides en de waterwerken van D.G. van Beuningen.

Janderk Slothouber mag een nieuw fluisterstil aggregaat in werking stellen dat zorgt voor de benodigde elektriciteit voor de waterpompen.

Noorderheide

Ook de sport wordt niet vergeten. Gymnastiekvereniging ESV krijgt een nieuwe trampoline en de volleybalvereniging in Elspeet nieuwe ballen voor de jeugdleden.

Schenking

In het voorjaar krijgen we tot onze verrassing bericht van twee medewerksters van B&C International dat ze het Van den Broek Lohman Fonds een cheque van € 1000 willen overhandigen. Sophie Kramer en Petra van Essen hebben binnen het bedrijf de tweede prijs gewonnen in het kader van de Building Bridges Award, een wedstrijd binnen het bedrijf om de teamgeest te versterken. De prijs moet aan een goed doel worden gegeven en het bestuur is zeer vereerd dat daarvoor ons Fonds is uitgekozen.

In het najaar doet zich een uitstekend project voor om die € 1000 aan te besteden. Bijenvereniging De Blieë Bie in Elspeet heeft een nieuw wasgietapparaat nodig. In overleg met de beide dames wordt besloten de schenking hiervoor te gebruiken.

Financiën

 

Het belegde vermogen van de Stichting van den Broek Lohman Fonds is ondergebracht bij twee banken, De Handelsbanken (Optimix) en de Rabobank, die beiden over hun deel van het totale belegde vermogen, het vermogensbeheer hebben.

Er wordt in beide effectenportefeuilles belegd met een neutraal doelrisicoprofiel, wat inhoud dat er wordt gestreefd naar een gemiddeld rendement van  3,2% op jaarbasis. Het neerwaarts risico behorende bij een neutraal doelrisicoprofiel is -15%. Er is een kans van 2,5% dat dit verlies in een jaar tijd meer dan – 15% is. Er is  een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar  aan verbonden.

Bestuur

Otto van der Kolk, onze penningmeester, geeft halverwege het jaar aan dat hij zich om persoonlijke redenen moet terugtrekken uit het bestuur. Het bestuur betreurt dit besluit, maar kan niet anders dan het respecteren. Het bestuur kijkt terug op een zeer plezierige samenwerking met Otto.

In zijn plaats wordt op 1 november benoemd Carlie Schipper, voormalig beleggingsspecialist bij de Rabobank.

Namens het bestuur van het Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet,

Thea Kwant-Vegter, secretaris

Financieel verslag 2019

BATEN:


LASTEN 
Totaal projecten: 
Algemene kosten*: 
Totaal lasten: 
RESULTAAT: 

 

Het saldo komt t.g.v. de kapitaalrekening.

*) Accountantskosten, bank en advieskosten, secretariaat, website. Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding conform de hiervoor geldende fiscale regels.

Naar het oordeel van Lentink en De Jonge, accountants te Harderwijk, geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van de Stichting per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019.

€ 414.928,-

 


€ 105.461,-
€ 13.977,-
€ 119.438,-
+/+ € 295.490,-

Beleidsplan 2020

De middelen worden onverminderd besteed conform de doelstelling van het fonds, waarbij het vermogen nominaal in stand wordt gehouden.

bottom of page