top of page

2016


Van den Broek Lohman Fonds Gehonoreerde projecten
 • Bijdrage Randmeerconcerten 2017.

 • NV Museum, bijdrage voor registratie van de collectie Adlib.

 • Vluchtelingenwerk, bijdrage studieboeken vluchteling.

 • Bijdrage nieuw kassasysteem Noord Veluws Museum.

 • Biografie Francois Adriaan Molijn.

 • De Vier Schepel, bijdrage inrichting gezinsvervangend tehuis.

 • Stichting Veluvine Cultuur, bijdrage tbv de programmering 2016-2017.

 • Streekarchivariaat NW-Veluwe, inventarisatie archief F.A. Molijn.

 • VV Hulshorst, pauzeprogramma voor de jeugd tijdens int. toernooi.

 • Tennisvereniging Hulshorst, bijdrage nieuwe toplaag derde tennisbaan.

 • Nunspeetse Ruiter/Ponyclub, bijdrage t.b.v. duurzame verlichting rijhal.

 • Fiets voor kind van vluchtelingengezin in Nunspeet.

 • Zorggroep NW Veluwe, bijdrage herinrichting wandelgang Ittmannshof.

 • Kunstkring NW Veluwe, bijdrage t.b.v. Kunstroute 2016.

 • Stichting Present Nunspeet, eenmalige gift.

 • Oranjevereniging Nunspeet, bijdrage organisatie feestelijkheden Koningsdag.

 • Noord Veluws Museum, bijdrage boek over Jan van Vuuren.

 • Cultuurkust. Kinderen groep 8 Nunspeetse basisscholen filosoferen over kunst in Kröller-Muller museum.

 • Bijdrage trainingsweekend vrijwilligers voor Sociale Groepsvakanties.

 • Snoezelruimte voor ernstig gehandicapt kindje uit Nunspeet.

Van den Broek Lohman Fonds Gehonoreerde projecten

 • Vierhouter koor en De Ladies, bijdrage Valentijnconcert 2016.

 • Jeugdsportfonds Gelderland, sportactiviteiten Nunspeetse kinderen.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page